29 czerwca – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary Kościoła. Pierwszy ustanowiony przez Chrystusa „Opoką”, zaś drugi powołany na „Apostoła Narodów”.