Ogłoszenia duszpasterskie 24 IX 2023 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele XXV Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. W bieżącym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 29 września, tj. w piątek św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 3. W przyszłą niedzielę, I miesiąca października po Mszy Św. o godz. 12 odbędzie się wystawienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W miesiącu październiku zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową. To zaproszenie kierujemy pod adresem dzieci, młodzieży i wszystkich chętnych. (Dzieci i młodzież uczestniczące w nabożeństwach każdego dnia będą otrzymywały naklejki z wizerunkiem Matki Bożej. Dla najbardziej wytrwałych przewidziane będą nagrody). Pragniemy swoje życie duchowe nieustannie odnawiać i powierzyć się Matce Bożej Różańcowej. Różaniec będzie odmawiany po mszy św. o godz. 17.00.  Jednocześnie przypominamy naszym wiernym, iż msze św. wieczorne od października będą sprawowane o godz. 17.00.
 4. W przyszłą niedzielę ofiary, które złożymy na tacę będą przeznaczone na Seminarium Duchowne w Lublinie.

Ogłoszenia duszpasterskie 17 IX 2023 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele XXIV Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. Przypominamy, iż w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 10.45 odbędzie się katecheza sakramentalna dla dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej. Zapraszamy dzieci z klasy III wraz z rodzicami do systematycznego uczestnictwa we Mszy Świętej o godz. 10.45.
 3. 30 września w Hali Globus odbędzie się 24-godzinne spotkanie modlitewne pod hasłem „Ja Jestem”. W programie Eucharystia, modlitwa uwielbienia, adoracja, świadectwa, modlitwa uzdrowienia duszy i ciała, a także konferencje gości z Polski i z zagranicy. Uczestnicy mogą brać udział w całości spotkania lub w wybranych częściach. Bilety i więcej szczegółów na stronie internetowej www.jajestem.pl Organizatorem spotkania jest Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej.
 4. W ubiegłą niedzielę zakończyły się Misje Święte w naszej parafii prowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny. To piękne wydarzenie ubogaciło nas wszystkich wielkim przeżyciem religijnym. Pragniemy jako duszpasterze z całego serca podziękować wszystkim za pomoc, która pomogła nam przeżyć to piękne dzieło ewangelizacji. Bóg zapłać za wszelką pomoc. Dziękujemy naszym wiernym za piękne uczestnictwo w Misjach Świętych. Misjonarze Świętej Rodziny ogarniają całą naszą wspólnotę parafialną pamięcią modlitewną i serdecznie pozdrawiają nas wszystkich.
 5. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 będzie sprawowana uroczysta Msza Święta z udziałem moich współbraci z roku święceń 1986. Spotkanie przy ołtarzu wielu kapłanów uzmysławia nam wszystkim, że jesteśmy wszyscy powołani do głoszenia Ewangelii i potrzebujemy modlitwy, wsparcia duchowego i jesteśmy nawzajem sobie potrzebni. Zapraszam, kto tylko może, na Mszę Świętą, aby wspólnie jeszcze raz spojrzeć na oblicze wspólnoty Kościoła i kapłaństwa.
 6. Na stoliku z prasą katolicką jest umieszczona prasa Niedziela i Gość Niedzielny. Zapraszam do nabycia Niedzieli – Magazyn Kościół Dziedzictwo Ojczyzna. W tym magazynie można się dowiedzieć wiele na temat historii, również tej najnowszej. Cena wynosi 15zł.
 7. W dzisiejszą niedzielę decyzją księdza arcybiskupa są zbierane ofiary do puszek przeznaczone na Fundusz ewangelizacji w środkach społecznego przekazu. Otwieramy nasze serca w geście współpracy i pomocy dla tych, którzy trudzą się, aby Ewangelia była głoszona wszędzie, zwłaszcza tym ludziom i narodom, którzy nie znają jeszcze nauki chrystusowej.
 8. Wyrażamy wdzięczność i podziękowanie za przekazane dzisiejsze ofiary w sensie tacy inwestycyjnej na spłacenie zobowiązań finansowych – za wykonane prace. Bóg zapłać.

Ogłoszenia duszpasterskie 10 IX 2023 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele XXIII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. W środę, 13 września po Mszy Świętej o godz. 18.00 obędzie się nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową.
 3. W czwartej, 14 września przypada w liturgii święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest dla nas zawsze znakiem rozpoznawczym, znakiem naszej wiary, zbawienia, odkupienia i śmierci Jezusa Chrystusa.
 4. Zapraszamy dzieci komunijna z klas III na niedzielną Msze Świętą na godz. 10.45 wraz z rodzicami. Tematyka liturgii i słowo Boże oraz krótka katecheza jest przygotowaniem dzieci do I Komunii Świętej. Spotkania są obowiązkowe.
 5. W dniu dzisiejszym kończymy Misje Święte. Był to dla naszej wspólnoty parafialnej niezwykły czas łaski. Nasze życie zostało ubogacone i osadzone na fundamencie naszej wiary. Dziękujemy pięknie Misjonarzom Świętej Rodziny: ojcu Bogusławowi, ojcu Andrzejowi i ojcu Joachimowi za trud misji ewangelizacyjnych.

Ogłoszenia duszpasterskie 3 IX 2023 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele XXII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. Dzisiaj w I niedzielę września modlimy się w następującej intencji: aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nie byli uważani za pozbawionych wartości.
 3. Przypominamy, że w poniedziałek o godz. 8.15 będzie sprawowana Msza Święta dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół. Pozostałe Msze Święte w tym dniu będą sprawowane zgodnie z programem misyjnym.
 4. W piątek, 8 września w liturgii Kościoła wspominamy Narodzenie NMP, w tradycji polskiej jest to święto Matki Bożej Siewnej. Msze Święte w tym dniu będą sprawowane w naszym kościele zgodnie z programem misyjnym o godz. 9.00 i 19.00. Po każdej Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie ziarna siewnego.
 5. W dzisiejszą niedzielę decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława zbierane są ofiary do puszek przeznaczone na programy edukacyjne dla dzieci – świetlice Caritas. Bóg zapłać za piękny dar serca.

Ogłoszenia duszpasterskie 27 VIII 2023 r.

 1. Przeżywamy w Kościele XXI Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. W bieżącym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca września. Z racji I piątku z sakramentu pokuty można skorzystać zawsze półgodziny przed Mszą Świętą. W I sobotę miesiąca będzie sprawowana o godz. 8.00 ze zmianą tajemnic różańcowych.
 3. W sobotę tj. 2 września, o godz. 18.00 odbędzie się w naszej parafii uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych. O godz. 18.00 będzie sprawowana uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia misjonarzy: przekazanie kluczy do kościoła, nałożenie stół i przekazanie Ewangeliarza – symbolu władzy i głoszenia Słowa Bożego.
 4. Za tydzień, w I niedzielę września odbędzie się po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 5. Przypominamy, iż od I niedzieli września będzie sprawowana Msza Święta o godz. 10.45.
 6. W środę 30 sierpnia, o godz. 17.15 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu; po adoracji będzie sprawowana Msza Święta wotywna o Duchu Świętym. Zapraszamy.
 7. Pan Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski zaprasza delegacje, poczty sztandarowe i wszystkich mieszkańców do oddania hołdu poległym i zamordowanym na obchody 84. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w dniu 1 września br. Uroczystość rozpocznie się o godz. 4.45 – w godzinę wybuchu wojny na placu Powstań Narodowych w Łęcznej.
 8. W dzisiejszą niedzielę we wszystkich kościołach naszej archidiecezji zbierane są ofiary do puszek na Fundusz wspierania nauki chrześcijańskiej. Zechciejmy i my wesprzeć to piękne dzieło krzewienia wiary katolickiej.