Ogłoszenia duszpasterskie 18 II 2024

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele I Niedzielę Wielkiego Postu.
  W czasie wielkiego Postu, który jest czasem łaski i nawrócenia,
  pogłębiamy naszą modlitwę, czynimy wyrzeczenia – chodzi o
  umartwienie ciała. W Wielkim Poście składamy jałmużnę – jest
  to zawsze dar naszego serca dla ludzi ubogich, chorych i
  biednych.
 2. W Wielkim Poście rozważamy Mękę Pana Jezusa uczestnicząc
  nabożnie w Gorzkich Żalach odprawianych po sumie w każdą
  niedzielę i Drodze Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.30 po
  której dzieci i młodzież otrzymują naklejki.
 3. W najbliższy piątek po Mszy Świętej zapraszamy na godzinę
  18.00 wszystkich kandydatów przygotowujących się do
  sakramentu bierzmowania na spotkanie formacyjne.
 4. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na
  misyjne dzieło pomocy „Ad Gentes”
 5. Zgodnie z tradycją w naszej parafii odbędą się nauki
  przedmałżeńskie dla narzeczonych. Nauki rozpoczną się od
  dzisiejszej Niedzieli Wielkiego Postu, po mszy św. o godz.
  17.00 w salce katechetycznej. Zapraszamy zainteresowanych,
  aby właściwie przygotować się do sakramentu małżeństwa.
 6. Tradycyjnie młodzież z KSM-u rozdawać będzie po każdej
  Mszy Św. cytaty ze Słowem Bożym. Niech będą dla nas pomocą
  w głębszym przeżyciu Wielkiego Postu.

5 lutego Kościół obchodzi wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Źródło: niedziela.pl

W osobie świętej Agaty czcimy jedną z tych kobiet, które w pierwszych wiekach wiernie kochały Chrystusa i oddały swoje życie za wiarę. Agata żyła na Sycylii, gdzie góra Etna wybuchała ogniem i lawą wulkaniczną, niszcząc osiedla, pola i ludzi. Tradycja głosi, że w czasie wybuchu wulkanu, rok po śmierci Agaty zwrócili się do Niej o pomoc i zostali ocaleni. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał zwyczaj błogosławienia i spożywania chleba jako znaku dobroci oraz błogosławienia wody jako pomocy chroniącej przed niebezpieczeństwem ognia.

Poświęcenie chleba i wody w naszej parafii będzie miało miejsce podczas Mszy Świętej o godzinie 07.00 i 17.00. Niech Święta Agata wypraszam nam potrzebne łaski.