Życzenia Wielkanocne

Z okazji najbliższych Świąt Wielkanocnych, kiedy usłyszmy radosne świadectwo: „Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”, przekazuję serdeczne życzenia pomyślności, by to Zmartwychwstały Chrystus napełniał nas swoim pokojem. 
Niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w Słowie Bożym i Sakramentach świętych. Niech zawsze prowadzi do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku. 
Modlę się abyśmy mocą Chrystusowego Zwycięstwa odnosili zwycięstwo nad tym, co jest słabe w naszym życiu i podążali naprzód z nadzieją w blasku Zmartwychwstania.     
 
Z kapłańskim błogosławieństwem 
Ks. Zygmunt Jagiełło 
(rekolekcjonista)

Rekolekcje Wielkopostne 11 – 13 IV 2019

Czwartek 11 IV
9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci szkoły podstawowej
15.30 Msza Św. w Starościcach
17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
19.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Piątek 12 IV
9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci szkoły podstawowej
15.30 Msza Św. w Starościcach
17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
19.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Sobota 13 IV Dzień spowiedzi
9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
10.15 Spowiedź i Msza Św. w Starościcach
12.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
18.30 Msza Św. z nauką dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Wizyta duszpasterska

Poniedziałek, 14 styczeń
15.30 ul. Topolowa domki z dwóch stron

Wtorek, 15 styczeń
9.00 Jaszczów Zapłocie – 1 kapłan
15.30 ul. Spacerowa 2, 3, 4 – trzech kapłanów

Środa, 16 styczeń
15.30 Milejów nad szosą od rodziny Ćwirzeń w kierunku kościoła – 1 kapłan, drugi kapłan od p. Heleny Wójcik

Czwartek, 17 styczeń
9.00 Jaszczów nad Wieprzem – 1 kapłan
15.30 ul. Partyzancka (początek „ósmak”) – 1 kapłan
15.30 ul. Partyzancka 26 – 1 kapłan

Piątek, 18 styczeń
9.00 Jaszczów od CPN w kierunku szkoły – 1 kapłan

Od piątku 18 stycznia sprawowane będą Msze Św. o godz. 17.00.