“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Milejowie zrealizowała zadanie pn. „Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Jaszczowie”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie blisko 49 000,00 PLN, ponosząc wymagany wkład własny w kwocie 6 000,00 PLN. Środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Murowana kapliczka pochodząca z XVIII wieku, usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 829. Ze względu na swój walor kulturowy i wiekowy, kapliczka została wpisana do gminnego rejestru zabytków. Pogarszający się stan techniczny zabytkowego obiektu zmobilizował Parafię do wykonania generalnego remontu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym oraz funduszom własnym, kapliczka odzyskała swój dawny blask.

Rekolekcje adwentowe 8-10 grudzień 2019r.

Dzień I Niedziela 8 XII

8.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

9.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich

10.45 Msza Święta z nauką dla dzieci i ich rodziców

12.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży

 

Dzień II Poniedziałek  9 XII

9.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

11.00 Msza Święta z nauką dla dzieci

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

18.30 Liturgia Słowa Bożego z nauką dla młodzieży

 

Dzień III Wtorek  10 XII

Zakończenie rekolekcji i Dzień Spowiedzi Św.

Spowiedź od 8.20

9.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

11.00 Msza Święta z nauką dla dzieci

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

Spowiedź od 16.20

17.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

18.30 Msza Święta z nauką dla młodzieży

Życzenia Wielkanocne

Z okazji najbliższych Świąt Wielkanocnych, kiedy usłyszmy radosne świadectwo: „Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”, przekazuję serdeczne życzenia pomyślności, by to Zmartwychwstały Chrystus napełniał nas swoim pokojem. 
Niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w Słowie Bożym i Sakramentach świętych. Niech zawsze prowadzi do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku. 
Modlę się abyśmy mocą Chrystusowego Zwycięstwa odnosili zwycięstwo nad tym, co jest słabe w naszym życiu i podążali naprzód z nadzieją w blasku Zmartwychwstania.     
 
Z kapłańskim błogosławieństwem 
Ks. Zygmunt Jagiełło 
(rekolekcjonista)