Ogłoszenia duszpasterskie 3 IV 2022 r.

 1.  Przeżywamy obecnie w Kościele V Niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą miesiąca kwietnia. Modlimy się w następującej intencji: „Aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty”.
 2. Prosimy o zgłoszenia chorych do zakrystii. Chcemy ich nawiedzić z posługą sakramentalną przed świętami wielkanocnymi.
 3. W bieżącym tygodniu w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Marek Słomka, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rekolekcje rozpoczną się w czwartek, tj. 7 kwietnia, natomiast zakończą się w sobotę, 9 kwietnia spowiedzią sakramentalną i przyjętą Eucharystią. Spowiedź rozpoczyna się 40 minut przed każdą mszą św.  
 4. Został zmieniony termin sakramentu bierzmowania. Młodzież przystąpi do tego sakramentu 28 maja, w sobotę o godz. 17.00. Na piątek, 8 kwietnia zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klasy 8b z Milejowa na spotkanie po mszy św. wieczornej.
 5. W poniedziałek 4 kwietnia msza św. z godz. 17.00 zostanie przesunięta na godz. 7.00, ze względu na spowiedź w sąsiedniej parafii.
 6. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozdawać będzie po każdej mszy św. cytaty z dzisiejszej Liturgii Słowa. Niech będą dla nas pomocą w głębszym przeżyciu Wielkiego Postu.
 7. Okres Wielkiego Postu jest zawsze okazją w ramach jałmużny wielkopostnej, aby pamiętać o ludziach opuszczonych, biednych, chorych i samotnych. Ofiary składane do puszki przed kościołem jako dar serca są przeznaczone dla najbardziej potrzebujących i samotnych. Bóg zapłać.
 8. W naszej parafii są rozprowadzane baranki wielkanocne (zamiast chlebków dobroci). Zapraszamy chętnych, zainteresowanych do zakrystii. Cena jednego baranka – 8 zł. Ofiary są przeznaczone na Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
 9. Zwracam się z uprzejmą prośbą do naszych parafian, aby w okresie Wielkiego Postu na miarę swoich chęci i możliwości składali ofiary na kwiaty i dekoracje do grobu Pana Jezusa. Ofiary składamy przez poszczególne osoby z grup parafialnych lub bezpośrednio do zakrystii. To wszystko czynimy w poczuciu naszej wiary i bliskości z naszą wspólnotą parafialną.
 10. Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie serdecznie zaprasza na kiermasz wielkanocny w dniu 9 kwietnia (sobota) w godz. 9.00 – 12.00.

Rekolekcje Wielkopostne

7-9 IV 2022 r. Milejów

Czwartek 7 IV

9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci szkoły podstawowej

15.30 Msza Św. w Starościcach

17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

Piątek 8 IV

9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci szkoły podstawowej

15.30 Msza Św. w Starościcach

17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

Sobota 9 IV  Dzień spowiedzi

9.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

10.15 Spowiedź i Msza Św. w Starościcach

12.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

Plan rekolekcji

Dzień I Niedziela 5 XII

8.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

9.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich

10.45 Msza Święta z nauką dla dzieci i ich rodziców

12.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży

Dzień II Poniedziałek  6 XII

9.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

11.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich (zapraszamy również dzieci)

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży

Dzień III Wtorek  7 XII

Zakończenie rekolekcji i Dzień Spowiedzi Św.

9.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

11.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich (zapraszamy również dzieci)

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży

Regulamin cmentarza

Cmentarz jest miejscem świętym o charakterze sakralnym przeznaczonym do grzebania w grobach ciał i prochów.

Sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem cmentarza prowadzone są w kancelarii parafialnej w Milejowie (ul. Partyzancka 118A, tel. 81 757 20 55) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00, 16.00-17.00.

Zarządcą cmentarza jest ksiądz proboszcz parafii, a bezpośrednią opiekę nad cmentarzem sprawuje pracownik cmentarza, p. Henryk Orysz.

Zasady dotyczące korzystania z cmentarza

 1. W celu zapewnienia pełnego porządku na cmentarzu bramy wjazdowe są stale zamknięte.
 2. Prace remontowe mogą odbywać się  w godz. 8.00-16.00, z wyjątkiem niedziel i świąt kościelnych. Zmiany mogą  być realizowane tylko za zgodą księdza proboszcza lub pracownika cmentarza. Wszystkie prace budowlane związane z budową, zagospodarowaniem grobów przeprowadza jedynie osoba wyznaczona przez Radę Parafialną – pracownik cmentarza.
 3. Zakaz wykonywania prac samodzielnych, prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 4. Zarząd cmentarza pobiera ofiary za:
 5. Miejsca pod grób, tzw. placowe (pokładne)
 6. Przedłużenie okresu użytkowania grobu
 7. Zezwolenie na wykonanie prac remontowych i budowlanych (za ustawienie pomnika – 100 zł, za ułożenie kostki, tzw. opaska (nie może przekroczyć w obwodzie pomnika 25 cm szerokości) – 50 zł, za remont grobowca z wykończeniem murowania w całości – 80 zł). Zabrania się stawiania ławeczek, sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu, sadzenia drzew i krzewów. Wszystkie opłaty są przeznaczone na utrzymanie cmentarza parafialnego.
 8. Na cmentarzu należy zachować ciszę i spokój, dbać o porządek składając śmieci w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem segregacji – obowiązkowo. Odpady po remoncie grobu i po wszelkich pracach (w tym gruz) należy usunąć z terenu cmentarza we własnym zakresie – obowiązkowo.
 9. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu – dysponenta, który jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia. Każdy grób powinien mieć tablicę nagrobną z danymi o zmarłym/zmarłych pochowanych w danym grobie. Prawo do dysponowania grobem dysponent uzyskuje przez opłacenie tzw. pokładnego, które obejmuje 20-letni okres opieki nad grobem. Po upływie 20 lat można dokonać w tym samym grobie ponownego pochówku. Po upływie 20 lat chcąc przedłużyć prawa do grobu dysponent obowiązany jest do ponowienia pokładnego. Brak przedłużenia pokładnego daje możliwość zarządcy cmentarza wykorzystania miejsca grobu do ponownego pochówku.
 10. Wszelkie prace na cmentarzu podejmowane przez dysponentów (właścicieli grobowca) należy uzgodnić z zarządcą cmentarza (księdzem proboszczem) za pośrednictwem pracownika cmentarza.
 11. Ekshumacje zwłok może przeprowadzić uprawniona firma za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w okresie 16 październik – 15 kwiecień. O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić niezwłocznie zarządcę cmentarza.
 12. Informacja o cmentarzu jest dostępna na stronie internetowej parafii (www.parafiamilejow.pl).

Ogłoszenia duszpasterskie 13 VI 2021 r.

 1. Gromadzimy się wokół ołtarza na Eucharystii w uroczystość odpustową ku czci św. Antoniego, prezbitera i doktora Kościoła, który jest jednocześnie patronem naszej wspólnoty parafialnej. Wszyscy uczymy się od św. Antoniego wiernego naśladowania Pana Boga i pragniemy, aby on nieustannie wskazywał nam jak szukać własnej drogi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. W tym szczególnym dniu pragniemy wszyscy podziękować św. Antoniemu za opiekę i pomoc. To przez jego obecność uczymy się wszyscy jak mamy żyć, by nie stracić czasu łaski. Pragnę w tym miejscu podziękować ojcu Piotrowi Andrukiewiczowi ze zgromadzenia księży redemptorystów za dar wspólnej modlitwy, za wygłoszone słowo Boże i za sprawowaną liturgię mszy św. Bóg zapłać również za wszelką pomoc.
 1. Wyrażam wdzięczność panu prezesowi Ryszardowi Pietrzakowi z Gospodarki Komunalnej w Milejowie za pomoc, współpracę i wykonane prace na cmentarzu przy polu parafialnym. Bóg zapłać.
 2. Przypominamy, iż w przyszłą niedzielę, 20 czerwca o godz. 17.00 ks. biskup Adam Bab udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Prosimy o zgłoszenie się rodziny, która zamówiła mszę św. na 20 czerwca, na godz. 17.00 celem przesunięcia intencji ze względu na mszę św. z racji bierzmowania. Spowiedź dla osób bierzmowanych i ich najbliższych odbędzie się w sobotę, 19 czerwca, o godz. 9.00.
 3. Młodzież, która przystępuje do sakramentu bierzmowania jest zaproszona na spotkanie we wtorek, 15 czerwca, po mszy św. wieczornej.
 4. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace na cmentarzu parafialnym, które są związane z ułożeniem kostki brukowej. Prace te będą prowadzone również w bieżącym tygodniu.
 5. W przyszłym tygodniu, w sobotę, 19 czerwca po mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej.

Ogłoszenia duszpasterskie 6 VI 2021 r.

 1.  Przeżywamy obecnie w Kościele 10 Niedzielę Zwykłą w roku liturgicznym.
 2. Dzisiaj w I Niedzielę miesiąca modlimy się w następującej intencji: „Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej – aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością”. Po Sumie odbędzie się wystawienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię do Najśw. Imienia Jezus.
 3. W czwartek, 10 czerwca gromadzimy się na mszy św. w naszym kościele o godz. 18.00. Jest to uroczyste zakończenie Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół świątyni oraz poświęceniem wianków i ziół. Ołtarze przygotują: I – Koła Różańcowe, II – Akcja Katolicka, III – Krąg Biblijny, IV – Starościce
 4. W piątek, 11 czerwca przypada uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy się modlić o uświęcenie kapłanów. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił według Serca Swego. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. W sobotę, 12 czerwca wspominamy w liturgii Kościoła Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.
 6. W przyszłą niedzielę przypada w naszej parafii piękna uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego z Padwy. Nasza parafia jest oddana pod opiekę św. Antoniego, który jest patronem naszej wspólnoty. Suma odpustowa będzie sprawowana o godz. 12.00 z udziałem wiernych i zaproszonych gości. Uroczystość odpustową będą obsługiwali ojcowie redemptoryści. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii całą naszą wspólnotę parafialną. Zapraszamy również naszą Straż do udziału i obsługi uroczystości odpustowej. Tradycyjnie ze względu na uroczystość odpustową nie będzie sprawowana msza św. o g.10.45.
 7. W wigilię odpustu parafialnego, w sobotę 12 czerwca będzie odprawiona msza św. na naszym cmentarzu parafialnym o godz. 18.00. Naszą modlitwę zanosimy w intencji naszych bliskich zmarłych, którzy spoczywają w tym świętym miejscu. Będzie również możliwość przed mszą św. modlitwy imiennej w  wypominkach. Kartki wypominkowe będzie można nabyć w kościele, ewentualnie na cmentarzu. Modlitwa różańcowa za zmarłych imiennie polecanych w wypominkach rozpocznie się o godz. 17.15. Przypominamy naszym wiernym i gościom, iż taca z tej mszy św. jest przeznaczona na wywóz śmieci z cmentarza parafialnego.
 8. Chcemy wreszcie w bieżącym tygodniu rozpocząć prace na naszym cmentarzu parafialnym. Będziemy chcieli ułożyć kostkę brukową od głównej bramy (tzw. wjazd) do kaplicy z opaską i z jej odwodnieniem. Bliższe informacje na temat prowadzonych prac zostaną przekazane w najbliższym czasie.
 9. Młodzież, która przystępuje do sakramentu bierzmowania jest zaproszona na spotkanie we wtorek, 8 czerwca, po mszy św. wieczornej.

10. Ks. abp metropolita warszawski Kazimierz kard. Nycz zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o przeprowadzenie zbiórki w dniu dzisiejszym na Świątynię Opatrzności Bożej. Wyraża podziękowanie wiernym za ofiarność i serca otwarte na potrzeby powstającego sanktuarium.