Sakrament Małżeństwa

KKK 1601 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Wymagania dotyczące narzeczonych:

Narzeczeni zgłaszają się nie później jak 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu:

 1. przeprowadzane są rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, przy czym potrzebne są:
  • Dowody Osobiste,
  • Metryki Chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i innych sakramentach nie starsze niż 6 miesięcy, licząc od daty ślubu wstecz
  • Zaświadczenia z USC o braku przeszkód cywilnych (tzw. ślub konkordatowy); W przypadku osób, które są już w związku cywilnym należy dostarczyć akt zawarcia małżeństwa z USC
 2. rozpoczynają nauki przedmałżeńskie (można również wcześniej):
  • 10 konferencji w grupie
  • 3 spotkania indywidualne w Poradni Rodzinnej
  • przystępują przynajmniej dwukrotnie do Sakramentu Pokuty
   i Pojednania (na początku przygotowań i w tygodniu przed ślubem)

W tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, w celu:

 1. sporządzenia aktu małżeństwa (dane świadków: nazwiska, adresy, daty urodzenia)
 2. dostarczenia Indeksów z Nauk Przedmałżeńskich
 3. uzupełnienia wszelkich dokumentów, dokonania ewentualnych ustaleń dotyczących czytań podczas Mszy św., wystroju, itp.

We wszelkich innych sytuacjach nietypowych prosimy o kontakt z duszpasterzami w kancelarii parafialnej w odpowiednio wcześniejszym terminie.