Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek jest dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Jest to dzień postu ścisłego.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja krzyża. Zasłonięty fioletowym materiałem krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować

Ostatnią, znaną głównie w Polsce, częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Niech będzie Bóg uwielbiony za wszystkie osoby, które włączyły się w przygotowanie liturgii.

Droga Krzyżowa ulicami Milejowa

Tradycją w Milejowie stało się organizowanie nabożeństwa drogi krzyżowej ulicami miasta. Takie wydarzenie odbywa się każdego roku w Wielki Piątek, a dla uczestników jest okazją do publicznego wyznania swojej wiary w zbawczą Mękę Chrystusa.

Tak było i tym razem. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy Milejowa i okolic, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz przedstawiciele poszczególnych stanów z naszej parafii. Zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej wraz z ks. Adamem, który przygotował ministrantów do posługi w tym ważnym wydarzeniu. Droga krzyżowa zakończy się w kościele parafialny Liturgią Wielkiego Piątku.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wielkiego wydarzenia.

Wielki Czwartek

W tym dniu przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii, które to dokonały się podczas Wieczerzy w Wieczerniku, gdzie Jezus Chrystus umył nogi swoim apostołom oraz zamienił chleb i wino w Ciało Swe i Krew.

Wieczorem w naszym kościele parafialnym odprawiona została Msza święta Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by te wystarczyły na dzień obecny i następny. Odbył się także obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom, mężczyznom, czyli tzw. „Mandatum”. Po zakończeniu eucharystii wielkoczwartkowej Najświętszy Sakrament przeniesiony został do kaplicy adoracji, zwanej dawniej „Ciemnicą” (na pamiątek uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Następnie odbyła się uroczysta adoracja przez wiernych, która wraz z wybiciem Wielkiego Piątku traci swój uroczysty charakter. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdjęto świece, mszał, krzyż, obrus. Stół Pański pozostaje odkryty i skromny do czasu rozdzielenia Komunii Świętej w dniu Męki Zbawiciela.

Zakończenie rekolekcji Wielkopostnych

Zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne, które trwały od czwartku do soboty. Przewodnikiem naszych rekolekcji był Ks .Grzegorz Kruk. Myślą przewodnią rozważań był temat naszego miejsca w kościele oraz krzyża, ale także ksiądz Grzegorz przez słowo, które do nas skierował przygotował nas do sakramentu pokuty i pojednania. Bardzo dziękujemy księdzu rekolekcjoniście za trud głoszenia słowa Bożego przez te dni oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w to ważne wydarzenie.