Ogłoszenia duszpasterskie 27 XI 2022 r.

 1. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasło brzmi Wierzę w Kościół Chrystusowy. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, modlitwy i wyrzeczenia. Wykorzystajmy ten nowy czas do odnowy naszej więzi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnie umartwień, zwłaszcza chodzi o powstrzymanie się od zabaw i różnych przyjemności.
 2. W bieżącym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca grudnia. W I piątek korzystamy z sakramentu pokuty pół godziny przed mszą św. Młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spowiedź we wtorek w czasie rekolekcji o godz. 11.00. W I sobotę miesiąca o godz. 8.00 będzie sprawowana msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.
 3. W przyszłą niedzielę I miesiąca grudnia po Mszy Świętej o godz. 12.00 odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 4. W okresie Adwentu celebruje się mszę św. wotywną o Najśw. Maryi Pannie, tzw. mszę roratnią. Do licznego udziału w roratach zapraszamy naszych wiernych codziennie o godz. 7.00. Zapraszamy również dzieci na msze święte roratnie, podczas których dzieci będą otrzymywały naklejki do wklejenia na planszę adwentową.
 5. Zwyczajem lat ubiegłych w naszej parafii można nabyć świece wigilijne. Ofiary złożone przy nabywaniu tych świec przeznaczone są na dzieci, które nie mają domu rodzinnego, są  niechciane i opuszczone. Świece są w cenie 10 zł i 20 zł.
 6. Przez cały okres Adwentu odbywa się przed kościołami zbiórka do puszek na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Prosimy o wsparcie. Niech to będzie piękny dar naszego serca dla dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy.
 7. Dziękujemy dzisiejszym ofiarodawcom za złożone ofiary, które są przeznaczone na Seminarium Duchowne w Lublinie.
 8. W przyszłą  niedzielę ofiary, które złożymy do puszki wychodząc z kościoła będą przeznaczone na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 9. Przez okres Adwentu przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego w kościele wigilijnego opłatka. Ofiary, które składamy z racji otrzymanych opłatków przeznaczamy na utrzymanie kościoła w naszej parafii, która jest dla nas wspólnym dobrem. Mając na uwadze utrzymanie kościoła chcemy z tych ofiar ubezpieczyć kościół, cmentarz i obiekty parafialne. Są również duże rachunki jeżeli chodzi o światło, które jest drogie i ciągle drożeje. Pamiętajmy – kościół to nasz wspólny dom, to również instytucja, która wymaga troski, pomocy i nieustannego wsparcia, aby mógł właściwie funkcjonować. Prosimy Radę Duszpasterską, również nowo powstałą wspólnotę Odnowę w Duchu Świętym, Akcję Katolicką, Krąg Biblijny, koła różańcowe i wiernych z parafii chętnych do współpracy, aby dostarczyć opłatek do poszczególnych rodzin z naszej parafii.
 10. Przypominamy dzisiaj, że po mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie imieninowe poszczególnych grup z naszej parafii. Zapraszam również wszystkich, którzy służą parafii, pomagają w sensie współpracy na to spotkanie.
 11. Informujemy, że w związku z planowanym remontem mostu na rzece Wieprz, przejazd przez most do miejscowości Klarów w dniach od 30 listopada (środa) do 3 grudnia (sobota) będzie zamknięty. Planowany dojazd do Klarowa będzie przez drogę gminną oraz leśną od strony miejscowości Maryniów.
 12. W dniu 30 listopada tj. w środę zapraszamy na wspólną modlitwę o godz. 16:15 przed Najświętszym Sakramentem prowadzoną przez nowopowstałą wspólnotę w naszej parafii – Odnowę w Duchu Świętym.
 13. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą  niedzielę, tj. 4 grudnia. Zakończenie rekolekcji odbędzie się we wtorek, 6 grudnia wraz ze spowiedzią świętą.

Program rekolekcji adwentowych 4-6 grudnia 2022 r.

Dzień I Niedziela 4 XII

8.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

9.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich

10.45 Msza Święta z nauką dla dzieci i ich rodziców

12.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży

Dzień II Poniedziałek  5 XII

9.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

11.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich (zapraszamy również dzieci)

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży

Dzień III Wtorek 6 XII

Zakończenie rekolekcji i Dzień Spowiedzi Św.

9.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

11.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich (zapraszamy również dzieci)

15.00 Msza Święta z nauką w Starościcach

17.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży

Ogłoszenia duszpasterskie 20 XI 2022 r.

 1. Dziś przypada w Kościele ostatnia niedziela roku liturgicznego, a jest to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Pragniemy i my ofiarować Jezusowi Chrystusowi naszą drogę życia, samych siebie, a nawet nasze niedoskonałości. Dzisiaj w świętowanie uroczystości Chrystusa Króla włącza się Akcja Katolicka i młodzież z KSM-u obchodząc swoje patronalne święto.
 2. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
 3. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w drugą niedzielę Adwentu, tj. 4 grudnia. Zakończenie rekolekcji wraz ze spowiedzią świętą odbędzie się we wtorek, 6 grudnia. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Babik ze Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie. Szczegółowy program rekolekcji przekażemy za tydzień.
 4. Zwyczajem lat ubiegłych od I niedzieli Adwentu w naszej parafii można będzie nabyć świece wigilijne. Świece są w cenie 10 zł i 20 zł. Przez cały okres Adwentu odbywa się przed kościołami zbiórka do puszek – jest to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 5. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie rady duszpasterskiej i poszczególnych grup z naszej parafii (Akcja Katolicka, Krąg Biblijny, Koła Różańcowe i wszystkich chętnych, którzy współpracują na rzecz Parafii). Spotkanie odbędzie się w klimacie imieninowym. Serdecznie zapraszam.
 6. Pragniemy podziękować wszystkim dzisiejszym ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary do puszki na rzecz imigrantów i uchodźców.
 7. Przypominamy o składaniu kandydatur do 26 listopada odnoście wyborów do Rady Duszpasterskiej. Podajemy imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Kandydatury przekazujemy do Księdza Proboszcza, ewentualnie umieszczamy w skrzynce, która jest umieszczona przy stoliku z prasą katolicką.
 8. W zakrystii są do nabycia Kalendarze maryjne. Cena jednego egzemplarza wynosi 9 zł. Zapraszamy.

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

                        ✠ Stanisław Gądecki

           Arcybiskup Metropolita Poznański 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

STANOWISKO RADY STAŁEJ KEP:
https://archidiecezjalubelska.pl/blog/stanowisko-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski/

Ogłoszenia duszpasterskie 13 XI 2022 r.

 1. Dziś przypada w Kościele 33 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego. W dzisiejszą niedziele obchodzimy VI Światowy Dzień Ubogich. Przebiega on pod hasłem Chrystus dla was stał się ubogim. Wprowadzony przez papieża Franciszka zachęca nas do modlitwy oraz działań na rzecz najbardziej potrzebujących. Dziękujemy również za przekazane ofiary jako dar serca do puszek, które są przeznaczone dla ludzi bezdomnych, opuszczonych i nie mających środków do życia.
 2. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 3. Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika odnośnie wyborów do Rady Duszpasterskiej, prosimy o zgłaszanie kandydatur do 26 listopada. Podajemy imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Kandydatury przekazujemy do Księdza Proboszcza, ewentualnie umieszczamy w skrzynce, która jest umieszczona przy stoliku z prasą katolicką.
 4. Zakończyliśmy nasze parafialne rekolekcje – Seminarium Odnowy Wiary. W związku z powyższym powstaje w naszej parafii nowa wspólnota. Spotkania będą odbywać się w środy o godz. 17:45 w salce parafialnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do pogłębienia swojej wiary i rozwoju duchowego.
 5. Jutro tj. w poniedziałek kończymy modlitwę za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach.
 6. W zakrystii są do nabycia Kalendarze maryjne. Zapraszamy zainteresowanych. Cena jednego egzemplarza wynosi 9 zł.

Ogłoszenia duszpasterskie 6 XI 2022 r.

 1. Dziś przypada w Kościele 32 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego. Dzisiaj – w I niedzielę miesiąca – modlimy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
 2. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy w naszej modlitwie o naszych bliskich zmarłych. W naszej parafii modlimy się codziennie za zmarłych polecanych imiennie w wypominkach. Zachęcamy do tej więzi i pamięci modlitewnej. Modlimy się za zmarłych od 3 listopada do 14 listopada włącznie.
 3. 11 listopada obchodzimy 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za naszą wolność, niepodległość i suwerenność. Modlimy się na liturgii Eucharystii o godz. 8.00, by nasza Ojczyzna była wierna Krzyżowi i Ewangelii. Po mszy św. przejdziemy na nasz cmentarz parafialny, gdzie odbędzie się dalszy ciąg uroczystości patriotycznej. Prosimy o udział poczty sztandarowe. Serdecznie zapraszamy na liturgię wszystkich, którym dobro naszej Ojczyzny leży głęboko na sercu.
 4. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik (zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego) udzielił dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 r. (piątek, Narodowe Święto Niepodległości) wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności.
 5. Dnia 9 listopada, w środę, odbędzie się spotkanie podsumowujące Seminarium Odnowy Wiary, które rozpoczniemy uroczystą Mszą Świętą o godz. 18:15. Serdecznie zapraszam na to spotkanie każdego, kto chociaż raz uczestniczył w naszych parafialnych rekolekcjach.
 6. Dzieci i młodzież, którzy uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych i dostarczyli plansze z naklejkami, zapraszamy w przyszłą niedzielę 13 listopada na Mszę Świętą na godz. 10:45. Po Mszy będzie wręczenie nagród za udział w różańcu.
 7. Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika odnośnie wyborów do Rady Duszpasterskiej, prosimy o zgłaszanie kandydatur do 26 listopada. Podajemy imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Kandydatury przekazujemy do Księdza Proboszcza, ewentualnie umieszczamy w skrzynce, która jest umieszczona przy stoliku z prasą katolicką.
 8. Dziękujemy serdecznie wszystkim dzisiejszym ofiarodawcom za przekazane ofiary, które są darem naszych serc, w sensie miesięcznej tacy inwestycyjnej na olej grzewczy. Bóg zapłać!
 9. W ubiegłym tygodniu tj. w czwartek zostały ponownie wywiezione śmiecie z naszego cmentarza parafialnego. Na obecny czas, miejsce składowania odpadów jest uporządkowane. Koszt wywozu śmieci wyniósł: 3.250 zł.
 10. W zakrystii są do nabycia Kalendarze maryjne. Zapraszamy zainteresowanych. Cena jednego egzemplarza wynosi 9 zł.

Ogłoszenia duszpasterskie 30 X 2022 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele 31 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. 1 listopada, tj. we wtorek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00 i 9.30. Na naszym cmentarzu parafialnym o godz. 11.30 odmówimy różaniec za zmarłych spoczywających w tym świętym miejscu. O godz. 12.00 będzie sprawowana msza św., po liturgii Eucharystii odbędzie się procesja przez nasz cmentarz parafialny z poszczególnymi stacjami. Tego dnia nie będzie mszy św. po południu o godz. 17.00.
 3. 2 listopada, tj. w środę wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz. 9.00, o godz. 12.00 na liturgię mszy św. gromadzimy się na naszym cmentarzu parafialnym. Zgodnie z tradycją w tym dniu będzie odprawiona msza św. o godz. 17.00.
 4. Tradycyjnie ofiary zebrane z tacy w kościele i na cmentarzu 1 i 2 listopada będą przeznaczone na opłatę za śmieci z cmentarza parafialnego.
 5. W dniach 1-8 listopada możemy uzyskać odpust ofiarując go za naszych bliskich zmarłych. Spełniamy następujące warunki: nawiedzamy cmentarz, ewentualnie kościół (miejsce święte), korzystamy z sakramentu pokuty, przyjmujemy Komunię Św. i modlimy się w intencjach Ojca Świętego.
 6. Miesiąc listopad jest poświęcony naszym bliskim zmarłym. Modlimy się również za nich imiennie polecając ich w tradycyjnych wypominkach. Zachęcamy państwa do tej formy modlitwy. Kartki wypominkowe można nabyć w naszym kościele. Są one umieszczone na stoliku z prasą katolicką. Na kartce wypominkowej można sobie zapisać konkretny dzień modlitwy za zmarłych. Datę podajemy od 3 listopada do 14 listopada.
 7. W bieżącym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Korzystamy ze spowiedzi świętej w I piątek miesiąca pół godziny przed mszą świętą. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę o godz. 8.00. Przyszła niedzielę to I niedziela miesiąca listopada po Sumie odbędzie się wystawienie Najśw. Sakramentu i odmówimy Litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa.
 8. W przyszłą sobotę o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie w salce katechetycznej rodziców dzieci, które przystąpią do Pierwszej Komunii Św. Zapraszamy.
 9. W ubiegłym tygodniu zakupiono olej grzewczy – 1400 litrów, na sumę 10200 zł. Zbiornik jest w całości napełniony. W pierwszą niedzielę miesiąca z pierwszej tacy inwestycyjnej zebrano na ten cel 5640 zł. Ofiary, które złożymy na tacę w przyszłą niedzielę, w sensie tacy inwestycyjnej będą przeznaczone na olej grzewczy.
 10. Młodzież i dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych i zbierały naklejki prosimy, aby do przyszłej niedzieli włącznie przyniosły do kancelarii bądź zakrystii podpisane plansze różańcowe.
 11. Zgodnie z umową, kandydaci do bierzmowania, którzy nie mogli uczestniczyć z różnych względów w modlitwie różańcowej i brakuje im wymaganą liczbę nabożeństw, zobowiązani są uczestniczyć w modlitwie różańcowej w miesiącu listopadzie.
 12. W zakrystii są do nabycia Kalendarze maryjne. Zapraszamy zainteresowanych. Cena jednego egzemplarza wynosi 9 zł.