Ogłoszenia duszpasterskie 7 VI 2020

 1.  Dzisiejsza niedziela jest uroczystością Trójcy Świętej. Trzy Osoby Boskie mówią dzisiaj nam wszystkim o zbawczym działaniu Boga w relacji do człowieka.
 2. Intencja na bieżący miesiąc: „Aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa”.
 3. W najbliższy czwartek, 11 czerwca przeżywamy uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Msze Św. będą sprawowane o godz. 9.00 i 17.00. Z Chrystusem utajonym w Najśw. Sakramencie po Mszy Św. o godz. 9.00 wyjdziemy na ulice i drogi naszej miejscowości. Procesja Eucharystyczna będzie przechodziła podobnie jak w ubiegłych latach.                                                                                                             

Pierwszy ołtarz będzie przy posesji p. Ewy Sawic. O pomoc w przygotowaniu ołtarza prosimy mieszkańców ul. Topolowej, 3 Maja i Zielonej.

Drugi ołtarz będzie przy budynku państwa Olejnik. O pomoc w przygotowaniu prosimy wiernych z ulic Niepodległości i Wesołej.

Trzeci ołtarz będzie umieszczony przy zakładzie pracy. O pomoc w przygotowaniu prosimy wiernych z ulicy Partyzanckiej.

Czwarty ołtarz będzie przy kapliczce św. Andrzeja Boboli. O pomoc w przygotowaniu prosimy wiernych z Milejowa Wsi i ul. Klarowskiej.

Tak jak co roku zapraszamy na uroczystość Bożego Ciała naszą orkiestrę oraz prosimy o pomoc Straż, która zatroszczy się o porządek.

Ofiary zebrane z Bożego Ciała są przeznaczone na Centrum Jana Pawła II w Lublinie.

W Boże Ciało dzieci z klas IV o godz. 9.00 będą obchodzić swoją rocznicę przyjęcia I Komunii Św. Bardzo prosimy, by dzieci przyszły w strojach komunijnych, odświętnie ubrane i jednocześnie będzie to udział w czasie uroczystej procesji Bożego Ciała. Spowiedź dla tych dzieci odbędzie się od poniedziałku do środy każdego dnia po południu o godz. 17.30.

W niesieniu chorągwi i baldachimu prosimy również o pomoc Straż. Feretrony niosą wspólnoty parafialne biorąc czynny udział w procesji.

Zachęcamy i prosimy o dekoracje naszych okien znakami religijnymi, niech udział w liturgii eucharystii i procesji będzie pięknym świadectwem i manifestacją naszej wiary.

 • Podajemy państwu informację, iż uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego z Padwy i jednocześnie wizytacja kanoniczna w naszej parafii z udziałem ks. bp Józefa Wróbla odbędzie się w sobotę, 13 czerwca. Msze Św. w tym dniu będą sprawowane w naszym kościele o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. Po Mszy Św. popołudniowej odbędzie się nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła parafialnego (odpust parafialny i wizytacja kanoniczna jest w sobotę). Bardzo nam zależy, aby udział w Mszach Św. o godz. 9.00 i 12.00 był liczny. Na godz. 9.00 zaproszeni są całe rodziny wraz z dziećmi i naszą młodzieżą. Prosimy również, aby nauczyciele i wychowawcy ze szkół byli wraz ze swoimi uczniami. Jeżeli chodzi o Mszę Św. o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich, kto może w ogóle przyjść, aby uczestniczyć w tej pięknej uroczystości odpustowej. Prosimy o obsługę procesji naszą Straż, o niesienie chorągwi, feretronów i pomoc w sensie organizacji procesji.
 • Po Mszy Św. o godz. 9.00 zgodnie z programem odbędzie się spotkanie w salce katechetycznej w domu parafialnym z grupami (Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Krąg Biblijny, Legion Maryi, Koła Różańcowe, młodzież z KSM-u, lektorzy). Prosimy również o pomoc w przygotowaniu kościoła na czas wizytacji i uroczystości odpustowej. Zapraszamy wiernych na piątek na godz. 8.30.
 • W wigilię odpustu parafialnego, tj. w piątek, 12 czerwca będzie odprawiona Msza Św. na naszym cmentarzu parafialnym o godz. 18.00. Wypraszamy dla naszych bliskich zmarłych, którzy spoczywają w tym świętym miejscu pokój i wieczne zbawienie. Będzie również możliwość przed Mszą Św. modlitwy imiennej w wypominkach. Kartki wypominkowe można nabyć w kościele, ewentualnie na cmentarzu. Modlitwa różańcowa za zmarłych imiennie polecanych w wypominkach rozpocznie się o godz. 17.30. Zapraszamy na dar wspólnej modlitwy w intencji naszych bliskich zmarłych. Przypominamy naszym wiernym i gościom, że taca z tej Mszy Św. jest przeznaczona na wywóz śmieci z cmentarza parafialnego.
 • W przyszłą niedzielę wznawiamy w naszej parafii nauki przedmałżeńskie. Zapraszamy narzeczonych na spotkanie po Mszy Św. o godz. 17.00.
 • W dniu dzisiejszym dziękujemy naszym wiernym za złożone ofiary na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
 • W przyszłą niedzielę ofiary, które złożymy na tacę będą przeznaczone na seminarium duchowne w Lublinie.

Ogłoszenia duszpasterskie 31 V 2020

 1.  Przeżywamy wspólnie w Kościele uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Dzisiaj kończy się liturgiczny Okres Wielkanocy.
 2. Jutro w poniedziałek, 1 czerwca czcimy w Kościele Maryję jako Matkę Kościoła. Msze Św. w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00 i o 18.00. W Starościcach tego dnia Msza Św. z racji poświęcenia pól będzie sprawowana o godz. 15.30.
 3. W bieżącym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca czerwca. Korzystamy ze spowiedzi sakramentalnej, szczególnie w I piątek miesiąca zawsze pół godziny przed Mszą Św. W I sobotę miesiąca czerwca będzie sprawowana Msza Św. o godz. 8.00 ze zmianą tajemnic różańcowych.
 4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy, z racji pierwszej niedzieli miesiąca czerwca po Sumie odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa.
 5. Powoli, ale nieuchronnie zbliżamy się do uroczystości odpustowej ku czci św. Antoniego z Padwy, który jest patronem naszej wspólnoty parafialnej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w czasie tej uroczystości odpustowej, 14 czerwca odbędzie się wizytacja kanoniczna z udziałem ks. bpa Józefa Wróbla. Msze Św. w tym dniu będą sprawowane w naszym kościele o godz. 9.00, 12.00 i 17.00. W czasie wizytacji młodzież nie przystąpi do sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania młodzież ta przyjmie 14 września. Po Mszy Św. o godz. 9.00 w salce katechetycznej w domu parafialnym odbędzie się spotkanie grup z naszej parafii z ks. biskupem (Akcja Katolicka, Legion Maryi, Krąg Biblijny, Koła Różańcowe, młodzież z naszej parafii). Szczegóły i bliższe informacje na temat wizytacji będą przekazywane za tydzień. Tradycyjnie w wigilię odpustu parafialnego zgromadzimy się na naszym cmentarzu parafialnym na Mszy Św. o godz. 17.00. O godz. 16.30 odmówimy różaniec za naszych bliskich zmarłych. Kartki wypominkowe będzie można przekazywać przed Mszą Św. na cmentarzu, będą one również umieszczone w kościele. Przypominamy naszym wiernym i gościom, iż taca z tej Mszy Św. jest przeznaczona na wywóz śmieci z cmentarza parafialnego.
 6. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej.
 7. W przyszłą niedzielę po mszach św. odbędzie się przed kościołem zbiórka do puszki. Jest ona przeznaczona na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

Ogłoszenia duszpasterskie 24 V 2020

 1.  Dzisiejsza niedziela jest uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.
 2. Przyszła niedziela w Kościele to uroczystość Zesłania Ducha Św. Kończy się w ten sposób Okres Wielkanocny.

Komunikat Metropolity Lubelskiego

o nominacji nowego biskupa pomocniczego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji lubelskiej. Jest nim Ksiądz dr Adam Piotr Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich.

Urodził się 30 grudnia 1974 r. w Lublinie i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. Wzrastał w Niedrzwicy Kościelnej, w rodzinie strzegącej najcenniejszych wartości i przywiązanej do Kościoła. Jego bliskim krewnym był biskup łomżyński Stanisław Stefanek, zmarły cztery miesiące temu w Lublinie. Po maturze w II Liceum im. Jana Zamoyskiego rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Lublinie.

Przyjąwszy święcenia prezbiteratu pracował przez rok jako wikariusz w parafii garnizonowej w Lublinie, a następnie podjął studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone doktoratem. W trakcie studiów mieszkał i pracował przy kościele Świętego Ducha w Lublinie jako duszpasterz młodzieży, a od roku 2002 był koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W ciągu ostatnich dwudziestu lat uczestniczył, razem z młodzieżą z archidiecezji, we wszystkich spotkaniach młodych z Następcą św. Piotra na kilku kontynentach.

Doświadczenie duszpasterskie zdobywał najpierw jako rektor kościoła Świętego Ducha w Kraśniku w latach 2005-2010, następnie jako proboszcz w Końskowoli w latach 2010-2014, a przez ostatnie sześć lat w parafii św. Józefa w Lublinie. Należy do Kolegium Konsultorów Archidiecezji Lubelskiej oraz Rady Kapłańskiej. Jest konsultorem Rady ds. duszpasterstwa młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że liczne dary, jakie otrzymał od Boga oraz bogate doświadczenie Biskupa Nominata pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Kościół. Polecam go Waszej gorącej modlitwie. Niech go wspiera macierzyńskie wstawiennictwo Królowej Nieba, radującej się ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia swojego Syna.

         Z serca wszystkim błogosławię

                                                                  Wasz biskup Stanisław

Ogłoszenia duszpasterskie 17 V 2020

 1.  Obecnie w Kościele przeżywamy wspólnie VI Niedzielę w Okresie Wielkanocnym.
 2. Za tydzień, 24 maja będziemy wspólnie przeżywać uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 3. 23 sierpnia dzieci z naszej wspólnoty parafialnej, o godz. 12.00 przystąpią do I Komunii Świętej. Mamy taką nadzieję, że ten termin już nie będzie przesunięty.
 4. Wyrażamy wdzięczność rodzicom dzieci komunijnych za piękną pracę na rzecz parafii. Bóg zapłać za pomoc, dobro i miłą chęć współpracy. Rodzice pracowali przy posesji parafialnej.
 5. 15 czerwca w naszej parafii, w czasie uroczystości odpustowej miała odbyć się wizytacja kanoniczna z udziałem ks. biskupa Józefa Wróbla. W tym czasie młodzież miała przystąpić do sakramentu bierzmowania. Na obecny czas nie wiemy, czy ta wizytacja się odbędzie.
 6. Od dzisiejszej niedzieli w kościołach może uczestniczyć większa liczba wiernych. Na 1 uczestnika musi przypadać 10 metrów kwadratowych powierzchni kościoła.
 7. Serdecznie zachęcamy do oglądania.
 • Składamy naszym wiernym wyrazy podziękowania za dbałość i troskę o naszą wspólnotę parafialną. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za każdy miły gest ofiarności.

Ogłoszenia duszpasterskie 10 V 2020

 1.  Obecnie w Kościele przeżywamy wspólnie V Niedzielę w Okresie Wielkanocnym.
 2. 13 maja o godz. 18.00 odbędzie się Msza Św. połączona z nabożeństwem fatimskim. Nie będzie procesji wokół świątyni.
 3. W sobotę, 16 maja w liturgii wspominamy św. Andrzeja Bobolę. Modlimy się w naszej parafii w czasie Mszy Św. o godz. 18.00 w intencji naszej Ojczyzny.
 4. Za tydzień o godz. 9.30 na Mszy Św. będziemy się modlili o pomyślne urodzaje i zbiory dla Jaszczowa.
 5. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zachęca do stworzenia rodziny zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów życiowych zostały pozbawione domu rodzinnego. Szczegóły na plakacie.
 6. Składamy naszym wiernym wyrazy podziękowania za dbałość i troskę o naszą wspólnotę parafialną. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za każdy miły gest ofiarności.