Ogłoszenia duszpasterskie 24 X 2021 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele 30 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. Już za tydzień, 1 listopada, w poniedziałek obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00 i 9.30. Na naszym cmentarzu parafialnym o godz. 11.30 odmówimy różaniec za zmarłych spoczywających w tym świętym miejscu. O godz. 12.00 będzie sprawowana msza św., po liturgii Eucharystii odbędzie się procesja przez nasz cmentarz parafialny z poszczególnymi stacjami. Tego dnia nie będzie mszy św. po południu o godz. 17.00.
 3. 2 listopada, tj. we wtorek wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz. 9.00 i 17.00. O godz. 12.00 na liturgię mszy św. gromadzimy się na naszym cmentarzu parafialnym.
 4. W dniach 1-8 listopada możemy uzyskać odpust ofiarując go za naszych bliskich zmarłych. Spełniamy następujące warunki: nawiedzamy cmentarz, ewentualnie kościół (miejsce święte), korzystamy z sakramentu pokuty, przyjmujemy Komunię Św. i modlimy się w intencjach Ojca Świętego.
 5. Miesiąc listopad jest poświęcony naszym bliskim zmarłym. Modlimy się również za nich imiennie polecając ich w tradycyjnych wypominkach. Zachęcamy wszystkich do tej formy modlitwy. Kartki wypominkowe można nabyć już od dzisiaj w naszym kościele. Są one umieszczone na stoliku z prasą katolicką. Na kartce wypominkowej można sobie zapisać konkretny dzień modlitwy za zmarłych. Datę podajemy od 3 listopada do 14 listopada.
 6. W tym okresie porządkujemy cmentarze, bardzo często sprzątanie cmentarza polega na tym, że zbieramy śmiecie w jeden worek i jest tam szkło, plastik i odpady organiczne. Bardzo nam zależy na segregowaniu śmieci. Należy oddzielić plastik, szkło i odpady organiczne, czyli to wszystko co jest zielone. Dbamy o czystość, estetykę i wygląd miejsca świętego. Czynimy to po to, aby wspólnie sobie pomóc i ukazać jednocześnie, że cmentarz to miejsce dla nas wyjątkowe, święte i zadbane od strony czystości. Bardzo proszę o właściwe zachowanie w tym czasie i czytanie regulaminu.
 7. Wyrażamy wdzięczność wszystkim dzisiejszym ofiarodawcom za złożone ofiary, które są przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła.
 8. W przyszłą niedziele ofiary, które złożymy na tacę będą przeznaczone na misje święte.
 9. W bieżącym tygodniu chcemy umieścić odnowione tabernakulum w kaplicy cmentarnej. Bliższe informacje na ten temat zostaną przekazane już za tydzień.

Ogłoszenia duszpasterskie 17 X 2021 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele 29 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
 2. Już niewiele czasu dzieli nas od uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Chcemy przypomnieć, iż nasz szacunek dla zmarłych wyraża się nie tylko w okazałych pomnikach, stawianiu zniczy czy kwiatów nagrobnych, ale chrześcijanin modli się za zmarłych: ofiarowując msze św., uzyskując odpust w ich intencji, modlimy się również w kościele imiennie za zmarłych polecając ich w tradycyjnych wypominkach.
 3. W dniu dzisiejszym o godz. 15.00 w kościele parafialnym będzie sprawowana liturgia pogrzebowa śp. Mieczysławy Gacan, mamy ks. dziekana Kazimierza Gacana, z udziałem ks. arcybiskupa Stanisława Budzika. Zapraszamy na mszę świętą.
 4. W ubiegłym tygodniu była zbierana taca tzw. inwestycyjna na zobowiązania finansowe, które wynikły z prowadzonych prac. Wartość zebranych ofiar wyniosła 3460 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych. Zadłużenie zostało spłacone.
 5. Dziękujemy dzisiejszym darczyńcom i ofiarodawcom za złożone ofiary, które są przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła.

Regulamin cmentarza

Cmentarz jest miejscem świętym o charakterze sakralnym przeznaczonym do grzebania w grobach ciał i prochów.

Sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem cmentarza prowadzone są w kancelarii parafialnej w Milejowie (ul. Partyzancka 118A, tel. 81 757 20 55) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00, 16.00-17.00.

Zarządcą cmentarza jest ksiądz proboszcz parafii, a bezpośrednią opiekę nad cmentarzem sprawuje pracownik cmentarza, p. Henryk Orysz.

Zasady dotyczące korzystania z cmentarza

 1. W celu zapewnienia pełnego porządku na cmentarzu bramy wjazdowe są stale zamknięte.
 2. Prace remontowe mogą odbywać się  w godz. 8.00-16.00, z wyjątkiem niedziel i świąt kościelnych. Zmiany mogą  być realizowane tylko za zgodą księdza proboszcza lub pracownika cmentarza. Wszystkie prace budowlane związane z budową, zagospodarowaniem grobów przeprowadza jedynie osoba wyznaczona przez Radę Parafialną – pracownik cmentarza.
 3. Zakaz wykonywania prac samodzielnych, prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 4. Zarząd cmentarza pobiera ofiary za:
 5. Miejsca pod grób, tzw. placowe (pokładne)
 6. Przedłużenie okresu użytkowania grobu
 7. Zezwolenie na wykonanie prac remontowych i budowlanych (za ustawienie pomnika – 100 zł, za ułożenie kostki, tzw. opaska (nie może przekroczyć w obwodzie pomnika 25 cm szerokości) – 50 zł, za remont grobowca z wykończeniem murowania w całości – 80 zł). Zabrania się stawiania ławeczek, sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu, sadzenia drzew i krzewów. Wszystkie opłaty są przeznaczone na utrzymanie cmentarza parafialnego.
 8. Na cmentarzu należy zachować ciszę i spokój, dbać o porządek składając śmieci w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem segregacji – obowiązkowo. Odpady po remoncie grobu i po wszelkich pracach (w tym gruz) należy usunąć z terenu cmentarza we własnym zakresie – obowiązkowo.
 9. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu – dysponenta, który jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia. Każdy grób powinien mieć tablicę nagrobną z danymi o zmarłym/zmarłych pochowanych w danym grobie. Prawo do dysponowania grobem dysponent uzyskuje przez opłacenie tzw. pokładnego, które obejmuje 20-letni okres opieki nad grobem. Po upływie 20 lat można dokonać w tym samym grobie ponownego pochówku. Po upływie 20 lat chcąc przedłużyć prawa do grobu dysponent obowiązany jest do ponowienia pokładnego. Brak przedłużenia pokładnego daje możliwość zarządcy cmentarza wykorzystania miejsca grobu do ponownego pochówku.
 10. Wszelkie prace na cmentarzu podejmowane przez dysponentów (właścicieli grobowca) należy uzgodnić z zarządcą cmentarza (księdzem proboszczem) za pośrednictwem pracownika cmentarza.
 11. Ekshumacje zwłok może przeprowadzić uprawniona firma za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w okresie 16 październik – 15 kwiecień. O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić niezwłocznie zarządcę cmentarza.
 12. Informacja o cmentarzu jest dostępna na stronie internetowej parafii (www.parafiamilejow.pl).

Ogłoszenia duszpasterskie 10 X 2021 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele 28 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. W tym dniu wszyscy pomagamy młodzieży, która pragnie zdobywać wiedzę, posiada talenty i zdolności, a rodzice nie mają wystarczających środków materialnych. Dziękujemy bardzo ofiarodawcom za każdą przekazaną ofiarę na to piękne dzieło, które od lat nazwane jest „żywym pomnikiem Jana Pawła II”.
 2. W środę, 13 października zapraszamy na ostatni w tym roku Dzień Fatimski. Msza św. będzie sprawowana o godz. 17.00, po mszy św. odbędzie się procesja fatimska i modlitwa różańcowa.
 3. 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Chcemy pamiętać w modlitwie o naszych dyrekcjach, nauczycielach i wychowawcach. Tak bardzo jest każdemu z nas potrzebna modlitwa, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w wychowaniu dzieci i młodzieży.
 4. Chcemy serdecznie podziękować dzisiejszym darczyńcom i ofiarodawcom za złożone ofiary, które są przeznaczone na prace inwestycyjne w naszej parafii.
 5. Zbliża się powoli, ale nieubłagalnie okres grzewczy. Każdy z nas jest zatroskany o swoje mieszkanie i dom. Takim i mieszkaniem i domem dla nas jest świątynia parafialna. Ofiary, które złożymy przez 2 następne niedziele będą przeznaczone na olej opałowy. Chcemy w miarę naszych możliwości mieć jak najlepsze warunki do modlitwy.
 6. Został napisany regulamin cmentarza parafialnego w Milejowie. Jest on umieszczony przy cmentarzu na tablicy ogłoszeń, w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii. Są to ramowe zasady dla wszystkich jak należy się zachować i postępować na terenie cmentarza. Warto się z tym regulaminem zapoznać. Zapraszamy.

Ogłoszenia duszpasterskie 3 X 2021 r.

 1. Przeżywamy obecnie w Kościele 27 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Dzisiaj w I niedziele miesiąca października modlimy się w następującej intencji: „Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii”.
 2. W miesiącu październiku zapraszamy na modlitwę różańcową. To zaproszenie kierujemy do dzieci, młodzieży i wszystkich chętnych. Pragniemy swoje życie duchowe nieustannie odnawiać, pogłębiać swoją wiarę i powierzyć się Matce Bożej Różańcowej.
 3. Za tydzień będziemy wspólnie przeżywać XXI Dzień Papieski. Swoim darem serca będziemy mogli wesprzeć młodzież z niezamożnych rodzin, która pragnie zdobywać wiedzę.
 4. Zgodnie z zapowiedzią i różnego rodzaju zobowiązaniami finansowymi 10 października będzie zbierana taca tzw. inwestycyjna.
 5. Składamy podziękowanie naszym wiernym za złożone ofiary, które są przeznaczone na seminarium duchowne w Lublinie.