Życzenia Wielkanocne

Z okazji najbliższych Świąt Wielkanocnych, kiedy usłyszmy radosne świadectwo: „Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”, przekazuję serdeczne życzenia pomyślności, by to Zmartwychwstały Chrystus napełniał nas swoim pokojem. 
Niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w Słowie Bożym i Sakramentach świętych. Niech zawsze prowadzi do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku. 
Modlę się abyśmy mocą Chrystusowego Zwycięstwa odnosili zwycięstwo nad tym, co jest słabe w naszym życiu i podążali naprzód z nadzieją w blasku Zmartwychwstania.     
 
Z kapłańskim błogosławieństwem 
Ks. Zygmunt Jagiełło 
(rekolekcjonista)