Ogłoszenie duszpasterskie 13 IX 2020 r.

  1. Przeżywamy obecnie w Kościele 24 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
  2. Przypominamy, iż 13 września czyli w dzisiejszą niedzielę po Mszy Św. o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła.
  3. W poniedziałek, 14 września przypada w liturgii święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Młodzież z naszej parafii o godz. 17.00 na mszy św. przystąpi do sakramentu bierzmowania. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. bp Józef Wróbel.
  4. W piątek, 18 września w liturgii Kościoła wspominamy św. Stanisława Kostkę – patrona młodzieży. Św. Stanisław jest zawsze czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.
  5. Od dnia dzisiejszego do 20 września obchodzone są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
  6. W dniu dzisiejszym po Mszach Świętych są zbierane ofiary do puszek na Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu. Otwieramy nasze serca w geście współpracy i pomocy dla tych, którzy trudzą się aby Ewangelia mogła być głoszona wszędzie, zwłaszcza tym ludziom i narodom, którzy nie znają jeszcze nauki Chrystusowej. Dzisiejszy dzień jest także okazją, aby czytać prasę katolicką i pogłębiać swoją wiarę i więź z Panem Bogiem.