Ogłoszenia duszpasterskie 5 VI 2022 r.

  1. Obecnie w Kościele przeżywamy wspólnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Jutro, w poniedziałek, 6 czerwca czcimy w Kościele Maryję jako Matkę Kościoła. Msze św. w tym dniu w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00 i o 18.00.
  2. W poniedziałek, 6 czerwca w Starościcach odbędzie się poświęcenie pól o godz. 16.00.
  3. W przyszłą niedzielę ofiary, które złożymy na tacę będą przeznaczone na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.
  4. Powoli wpływają ofiary z różnych miejscowości na prace wykonane w obrębie naszej świątyni parafialnej. Pomódlmy się w intencji darczyńców, ofiarodawców oraz zbierających.

Komunikat Metropolity Lubelskiego

z okazji ustanowienia sanktuarium Świętej Rodziny

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Za trzy tygodnie zakończy się ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok

Rodziny. Jego zwieńczeniem będzie dziesiąte Światowe Spotkanie Rodzin w

Rzymie, w dniach 22-26 czerwca 2022 r., oraz towarzyszące mu w tych

dniach obchody diecezjalne w naszej archikatedrze, które zakończą się 26

czerwca. Trwajmy w tych dniach na modlitwie także w naszych parafiach i

rodzinach.

Trwałą pamiątką obchodów Roku Rodziny w archidiecezji lubelskiej będzie

ustanowienie Sanktuarium Świętej Rodziny. Uroczystość ta będzie miała

miejsce 9 czerwca o godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny w Lublinie na

Czubach, dokładnie w 35. rocznicę wizyty Świętego Jana Pawła II, a

jednocześnie w 5. rocznicę konsekracji kościoła.

Podczas uroczystości będziemy się modlić za nasze rodziny, aby były

Bogiem silne i przekazywały młodemu pokoleniu najcenniejsze wartości.

Otoczmy szczególną modlitwą rodziny przeżywające kryzys i borykające się

z trudnościami. Będzie to również czas dziękczynienia za dar rodzin, w

których wzrastaliśmy i aktualnie żyjemy, oraz za łaski otrzymane w Roku

Rodziny.

Serdecznie zapraszam kapłanów i wiernych do uczestnictwa w tych

obchodach i z serca Wam wszystkim błogosławię

Wasz Biskup Stanisław, Lublin, 3 VI 2022 r.