Ogłoszenia duszpasterskie 27 III 2022 r.

  1. Przeżywamy obecnie w Kościele IV Niedzielę Wielkiego Postu. Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenia na Krzyżu staje się dla nas źródłem zbawienia.
  2. W bieżącym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Młodzież, która obchodzi I piątki przed przyjęciem sakramentu bierzmowania korzysta ze spowiedzi w tym dniu od godz. 16.00. Po mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie młodzieży z klasy 8A z Milejowa i z Jaszczowa. Obecność obowiązkowa.
  3. W I sobotę miesiąca msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych będzie sprawowana wyjątkowo o godz. 7.00, ze względu na spowiedź w sąsiedniej parafii. W związku z tym nie będzie mszy św. o godz. 17.00.
  4. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozdawać będzie po każdej mszy św. cytaty z dzisiejszej Liturgii Słowa. Niech będą dla nas pomocą w głębszym przeżyciu Wielkiego Postu.
  5. Okres Wielkiego Postu jest zawsze okazją w ramach jałmużny wielkopostnej, aby pamiętać o ludziach opuszczonych, biednych, chorych i samotnych. Ofiary składane do puszki przed kościołem jako dar serca są przeznaczone dla najbardziej potrzebujących i samotnych. Bóg zapłać.
  6. W naszej parafii są rozprowadzane baranki wielkanocne (zamiast chlebków dobroci). Zapraszamy chętnych, zainteresowanych do zakrystii. Cena jednego baranka – 8 zł. Ofiary są przeznaczone na Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
  7. Wyrażamy wdzięczność rodzinie państwa Kasprzaków z Jaszczowa za pomoc na rzecz parafii. Państwo Kasprzakowie przekazują od wiosny do jesieni kwiaty, które są sadzone w obrębie naszej świątyni. Bóg zapłać. Dziękujemy też tym wszystkim, którzy troszczą się i pielęgnują, aby otoczenie było estetyczne i zadbane.
  8. Przypominamy naszym wiernym o obowiązku świętowaniu niedzieli. Przykazanie Boże mówi nam: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, oraz przykazanie kościelne: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”. Dla chrześcijanina, który poważnie traktuje swoją wiarę nie ma niedzieli bez mszy św. Msza św. transmitowana przez radio, telewizję czy inne środki przekazu jest tylko dla ludzi obłożnie chorych, bardzo sędziwych i niepełnosprawnych, mających poważne trudności w chodzeniu. Jeszcze raz przypominamy, iż właściwym miejscem uwielbienia Boga w dzień świąteczny jest kościół, gdzie jest sprawowana Eucharystia.
  9. Zwracam się z uprzejmą prośbą do naszych parafian, aby w okresie Wielkiego Postu na miarę swoich chęci i możliwości składali ofiary na kwiaty i dekoracje do grobu Pana Jezusa. Ofiary składamy przez poszczególne osoby z grup parafialnych lub bezpośrednio do zakrystii. To wszystko czynimy w poczuciu naszej wiary i bliskości z naszą wspólnotą parafialną.