Ogłoszenia duszpasterskie 22 IV 2019

  1. Przyszła niedziela, II Niedziela Wielkanocy jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. To nabożeństwo będzie bez Mszy Św.
  2. Wyrażamy wdzięczność tym wszystkim, którzy przygotowali w Wielkim Tygodniu rozważania Drogi Krzyżowej, angażowali się w uczestnictwo w Triduum Paschalnym; szczególne podziękowanie kierujemy pod adresem rodziców dzieci komunijnych, które bardzo ładnie przygotowały kościół i scenerię Grobu Pańskiego.
  3. Serdecznie dziękujemy panu Stanisławowi Sochackiemu za udostępnienie na naszą stronę parafiamilejow.pl zdjęć z uroczystości Wielkiego Tygodnia.
  4. W przyszłą niedzielę doroczne święto Caritasu. Będą zbierane ofiary do puszek jako pomoc dla ludzi samotnych i bezdomnych.
  5. Jest jeszcze do nabycia prasa katolicka. Jest to numer świąteczny. Są tam bardzo interesujące artykuły na temat przeżywania radosnych świąt wielkanocnych.