Ogłoszenia duszpasterskie 20 XI 2022 r.

  1. Dziś przypada w Kościele ostatnia niedziela roku liturgicznego, a jest to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Pragniemy i my ofiarować Jezusowi Chrystusowi naszą drogę życia, samych siebie, a nawet nasze niedoskonałości. Dzisiaj w świętowanie uroczystości Chrystusa Króla włącza się Akcja Katolicka i młodzież z KSM-u obchodząc swoje patronalne święto.
  2. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
  3. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w drugą niedzielę Adwentu, tj. 4 grudnia. Zakończenie rekolekcji wraz ze spowiedzią świętą odbędzie się we wtorek, 6 grudnia. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Babik ze Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie. Szczegółowy program rekolekcji przekażemy za tydzień.
  4. Zwyczajem lat ubiegłych od I niedzieli Adwentu w naszej parafii można będzie nabyć świece wigilijne. Świece są w cenie 10 zł i 20 zł. Przez cały okres Adwentu odbywa się przed kościołami zbiórka do puszek – jest to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
  5. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie rady duszpasterskiej i poszczególnych grup z naszej parafii (Akcja Katolicka, Krąg Biblijny, Koła Różańcowe i wszystkich chętnych, którzy współpracują na rzecz Parafii). Spotkanie odbędzie się w klimacie imieninowym. Serdecznie zapraszam.
  6. Pragniemy podziękować wszystkim dzisiejszym ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary do puszki na rzecz imigrantów i uchodźców.
  7. Przypominamy o składaniu kandydatur do 26 listopada odnoście wyborów do Rady Duszpasterskiej. Podajemy imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Kandydatury przekazujemy do Księdza Proboszcza, ewentualnie umieszczamy w skrzynce, która jest umieszczona przy stoliku z prasą katolicką.
  8. W zakrystii są do nabycia Kalendarze maryjne. Cena jednego egzemplarza wynosi 9 zł. Zapraszamy.

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

                        ✠ Stanisław Gądecki

           Arcybiskup Metropolita Poznański 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

STANOWISKO RADY STAŁEJ KEP:
https://archidiecezjalubelska.pl/blog/stanowisko-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski/