Ogłoszenia duszpasterskie 20 III 2022 r.

  1.  Przeżywamy obecnie w Kościele III Niedzielę Wielkiego Postu.
  2. W piątek, 25 marca przypada w Kościele uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00 i o 17.00. W Starościcach msza św., będzie odprawiona o godz. 15.30. Tego dnia można przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Spełniamy wówczas następujące warunki: codziennie modlimy się jedną tajemnicą różańca św. i odmawiamy krótką modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Deklaracje przystąpienia do Duchowej Adopcji są do pobrania w kościele ze stolika z prasą katolicką. Taca z tego dnia jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.
  3. 25 marca Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Również i my włączając się w to dzieło tego dnia o godz. 17.00 wzniesiemy modlitwy do Pana Boga odmawiając Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
  4. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozdawać będzie po każdej mszy św. cytaty z dzisiejszej Liturgii Słowa. Niech będą dla nas pomocą w głębszym przeżyciu Wielkiego Postu.
  5. Okres Wielkiego Postu jest zawsze okazją w ramach jałmużny wielkopostnej, aby pamiętać o ludziach opuszczonych, biednych, chorych i samotnych. Ofiary składane do puszki przed kościołem jako dar serca są przeznaczone dla najbardziej potrzebujących i samotnych. Bóg zapłać.
  6. Od dzisiejszej niedzieli w naszej parafii będą rozprowadzane baranki wielkanocne (zamiast chlebków dobroci). Zapraszamy zainteresowanych do zakrystii. Cena jednego baranka – 8 zł. Ofiary są przeznaczone na Caritas Archidiecezji Lubelskiej.