Ogłoszenia duszpasterskie 19 IV 2020

  1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonuje nas o tym, że Bóg jest Miłością, potrafi nas kochać i przebaczać.

Przeżywamy wspólnie obecnie wyjątkowy, trudny czas ze względu na panującą epidemię. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za funkcjonowanie parafii. Aby ta parafia mogła w obecnym czasie funkcjonować potrzebne są na bieżące potrzeby środki materialne. Zachęcamy naszych wiernych do składania ofiar na bieżące potrzeby parafii. Za każdy miły gest ofiarności i wzajemnego zrozumienia składamy naszym wiernym podziękowanie. Bóg zapłać. 

Konto parafii:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie

Nr konta 60 8689 0007 4006 0507 2000 0010     

3. Zmieniają się przepisy odnośnie uczestnictwa wiernych w mszach świętych. Od poniedziałku może przebywać w kościele 1 osoba na 15 m kw. To jednocześnie umożliwia obecność większej liczby wiernych w kościele.