Ogłoszenia duszpasterskie 18 X 2020 r.

  1. Przeżywamy obecnie w Kościele 29 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
  2. Dzisiejsza niedziela inauguruje w całym Kościele Tydzień Misyjny. Kościół ze swej natury jest misyjny, chrześcijanin zatem powinien być misjonarzem. Mamy wszyscy obowiązek świadczyć o Chrystusie w każdym miejscu i czasie. Dzień dzisiejszy jest szczególną okazją aby pomóc wszystkim misjonarzom z dalekich krajów, którzy trudzą się, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa była głoszona wszystkim ludziom. Składamy wszystkim dzisiejszym ofiarodawcom podziękowanie za złożone ofiary do puszki. Są one przeznaczone na cele misyjne.
  3. Już niewiele czasu dzieli nas od uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Chcemy przypomnieć iż nasz szacunek dla zmarłych wyraża się nie tylko w okazałych pomnikach, stawianiu zniczy czy kwiatów nagrobnych. Chrześcijanin modli się za zmarłych ofiarowując Msze Święte, uzyskując odpust w ich intencji, modlimy się również w kościele imiennie za zmarłych polecając ich w tradycyjnych wypominkach. Zachęcamy was do tej formy modlitwy. Kartki wypominkowe można nabyć w naszym kościele. Są one umieszczone na stoliku z prasą katolicką. Na kartce wypominkowej można zapisać konkretny dzień modlitwy za zmarłych. Datę podajemy od 3 listopada do 21 listopada. Prośba – nie przynosimy kartek wypominkowych do zakrystii, również nie składamy ich na tacę. Będziemy je mogli umieszczać w skrzynce, która będzie postawiona przy głównym wyjściu z kościoła.
  4. Wyrażamy wdzięczność wszystkim dzisiejszym ofiarodawcom za złożone ofiary, które są przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC NOWYCH

OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych

obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach

religijnych – 1 osoba na 4m² w strefie żółtej i 1 osoba na 7m² w strefie

czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze

zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas

wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i

zdrowie nasze i naszych Rodaków.

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w

intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych.

Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie

w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych,

w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie,

proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie

zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i

nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym,

również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów

bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej

siły.

Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie,

kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych,

zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby

uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski

udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele

i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom

przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy

oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni

powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i

wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby

korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a

także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje

radiowe, telewizyjne i internetowe.