Ogłoszenia duszpasterskie 18 IV 2021 r.

  1.  Dzisiaj w Kościele przeżywamy wspólnie III Niedzielę Wielkanocną. W dniu dzisiejszym naszą szczególną uwagę kierujemy w stronę Pisma Św. Niedziela Biblijna jest przeżywana pod hasłem „ Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”
  2. Przypominamy, iż I Komunia Św. odbędzie się w naszej parafii 16 maja o g.12.00. Aby dzieci mogły przystąpić do  Komunii Św. należy ich właściwie przygotować:

– obowiązkowe uczestnictwo we mszy św.  o godz. 10.45  

        – praca w sensie zdobywania wiadomości z katechetą   

        – troska rodziców w sensie przygotowania duchowego.

       Od przyszłego tygodnia zaplanowane są spotkania w kościele.

3. Bierzmowanie młodzieży z ósmych klas zaplanowane jest na 20 czerwca, o godz. 17.00. Aby przystąpić do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej należy się również właściwie przygotować. Młodzież obchodzi I piątki, przystępuje do sakramentu pokuty i przyjmuje Komunię Św. Pracuje z nauczycielem odnośnie zdobywania wiedzy na temat bierzmowania. Odbędą się również w kościele katechezy formacyjne, które wprowadzą i przygotują młodzież do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Katechezy odbędą się w piątki po mszy wieczornej. Pierwsze spotkanie 23 kwietnia.

4. W ostatnim tygodniu zostały wywiezione śmiecie z cmentarza parafialnego. Koszt wywozu śmieci wyniósł 2680 zł.