Ogłoszenia duszpasterskie 17 VII 2022 r.

  1. Przeżywamy obecnie w Kościele 16 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku liturgicznego.
  2. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów. Pragniemy za wstawiennictwem Św. Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców, oddać się w opiekę, by szczęśliwie dotrzeć do celu. Ofiary zbierane przy poświęceniu pojazdów będą przeznaczone na pomoc misjonarzom MIVA Polska.
  3. Starosta Łęczyński ogłasza nabór na uczestników Dziennego Domu Seniora + w Jaszczowie. Pobyt dzienny jest przeznaczony dla osób w wieku 60 lat i więcej poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Dziennego Domu „Senior +” udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego,  a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Zapisy są prowadzone w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych pod nr tel. 81 531 52 80. Informacja jest umieszczona także w gablocie ogłoszeń.
  4. Firma OPTO-MARZENIE zaprasza na bezpłatne komputerowe badanie wady wzroku w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie w dniu 2 sierpnia w godz. 16:00 – 17:00. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Szczegółowe informacje na ten temat umieszczone są w gablocie ogłoszeń.
  5. Wyrażamy wdzięczność paniom, które przez cały rok dbają o estetykę otoczenia w obrębie kościoła i plebanii.
  6. Nie wypłynęły jeszcze ofiary ze wszystkich miejscowości z naszej parafii na wykonane prace w obrębie kościoła parafialnego. Stąd nie mogę przekazać informacji na temat zebranych wszystkich ofiar i podsumowania prowadzonej inwestycji.
  7. W gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii umieszczona jest informacja na temat sakramentu chrztu świętego i sakramentu małżeństwa. Informacje dotyczą podstawowych, elementarnych warunków, które należy spełnić odnośnie chrztu świętego dziecka. Ważne są również informacje jak przygotować się, w sensie dokumentacji do sakramentu małżeństwa.