Ogłoszenia duszpasterskie 16.09.2018

  1. Przeżywamy wspólnie kolejną wrześniową niedzielę. Jest ona XXIV Niedzielą Zwykłą w roku liturgicznym.
  2. We wtorek, tj. 18 września w liturgii Kościoła wspominamy św. Stanisława Kostkę, patrona młodzieży. Św. Stanisław jest zawsze czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.
  3. Konferencje chrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych w naszej parafii będą się odbywały w piątek przed II i IV niedzielą każdego miesiąca o godz. 19.00. Informujemy, iż konferencje są obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Zapraszamy serdecznie zainteresowanych.
  4. W dniu dzisiejszym po Mszach Św. będą zbierane ofiary do puszek na Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu. Otwieramy nasze serca w geście współpracy i pomocy dla tych, którzy trudzą się aby Ewangelia mogła być głoszona wszędzie, zwłaszcza tym ludziom i narodom, którzy nie znają jeszcze nauki Chrystusowej. Dzisiejszy dzień jest także okazją aby czytać prasę katolicką i pogłębiać swoją wiarę i więź z Panem Bogiem.
  5. Wyrazy podziękowania składam panu Witowi Pawłowskiemu za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać.
  6. Wczoraj na naszym cmentarzu, a właściwie koło śmietnika została wykonana praca porządkowa przy karczowaniu zadrzewień. Pracę tę wykonywali p. Andrzej Podgórski, p. Ireneusz Dyszewski i p. Tadeusz Zabłocki.