Ogłoszenia duszpasterskie 15 IX 2019

  1. Przeżywamy wspólnie 24 Niedzielę Zwykłą w ciągu roku
  2. W środę 18 września w liturgii kościoła wspominamy św. Stanisława Kostkę – patrona młodzieży. Święty Stanisław jest zawsze czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.
  3. Od dnia dzisiejszego do 22 września obchodzone są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
  4. Zapraszamy ministrantów i lektorów i tych, którzy chcieliby po I Komunii Świętej służyć Panu Bogu przy ołtarzu na zbiórki, które będą odbywały się w każdą sobotę o godz. 10.00.
  5. Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym po Mszy Świętej o godzinie 17 odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej.
  6. W dniu dzisiejszym po Mszach Świętych są zbierane ofiary do puszek na Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu. Otwieramy nasze serca w geście współpracy i pomocy dla tych, którzy trudzą się aby Ewangelia mogła być głoszona wszędzie, zwłaszcza tym ludziom i narodom, którzy nie znają jeszcze nauki Chrystusowej. Dzisiejszy dzień jest także okazją, aby czytać prasę katolicką i pogłębiać swoją wiarę i więź z Panem Bogiem.
  7. Serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy włączyli się w wielką akcję modlitewną POLSKA POD KRZYŻEM.