Ogłoszenia duszpasterskie 10 III 2019

  1. Obecnie przeżywamy w Kościele I Niedzielę Wielkiego Postu. W czasie Wielkiego Postu – który jest czasem łaski i nawrócenia, pogłębiamy modlitwę, czynimy wyrzeczenia, chodzi o umartwienie ciała, poprzez post, składamy jałmużnę a nade wszystko chcemy obudzić w sobie żal za popełnione grzechy.

    W Wielkim Poście rozważamy Mękę Pana Jezusa uczestnicząc nabożnie w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Przypominamy nieustannie naszym wiernym iż w Kościele w Wielkim Poście składamy jałmużnę, aby pomóc ludziom starszym, biednym i chorym. Ofiary składane do puszki przed kościołem są przeznaczone na ten cel.

  2. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będziemy wspólnie przeżywać w dniach 11-13 kwietnia (od czwartku do soboty). Rekolekcje poprowadzi ks. dr Zygmunt Jagiełło, pracownik Kurii w diecezji zamojsko – lubaczowskiej.
  3. Tradycyjnie młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozdawać będzie po każdej Mszy Św. cytaty z dzisiejszej Liturgii Słowa. Niech będą dla nas pomocą w głębszym przeżyciu Wielkiego Postu.
  4. 14 marca, w czwartek o godz. 20.00 w parafii św. Józefa w Łęcznej odbędzie się Apel Pielgrzymkowy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w łączności z sanktuarium na Jasnej Górze.