Ogłoszenia duszpasterskie 1 XII 2019

  1. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, inaugurujący trzyletni cykl na temat Eucharystii, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania. Wykorzystajmy ten nowy czas dla odnowy naszej więzi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń, zwłaszcza chodzi o powstrzymanie się od zabaw, dyskotek i różnych przyjemności.
  2. Dzisiaj w I Niedzielę miesiąca grudnia modlimy się: „Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią”.
  3. W bieżącym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca grudnia. W I piątek korzystamy z sakramentu pokuty pół godziny przed Mszą Św. Zapraszamy również naszą młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. W I sobotę miesiąca o godz. 8.00 będzie sprawowana Msza Św. ze zmianą tajemnic różańcowych.
  4. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się już za tydzień. Odbędą się one w dniach 8-10 grudnia. Wykorzystajmy ten święty czas rekolekcji na odnowienie naszego serca przez spowiedź sakramentalną, nawrócenie i więź przyjaźni z Panem Bogiem, która nas prowadzi do pięknego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
  5. W okresie Adwentu celebruje się Mszę Św. wotywną o Najśw. Maryi Pannie, tzw. mszę roratnią. Do licznego udziału w Roratach zapraszamy naszych wiernych codziennie o godz. 7.00.
  6. Zwyczajem lat ubiegłych w naszej parafii można nabyć świece wigilijne. Ofiary złożone przy nabywaniu tych świec przeznaczone są dla dzieci, które nie mają domu rodzinnego, są niechciane i opuszczone. Świece są w cenie 6 zł, 14 zł i 16 zł.
  7. Przez cały okres Adwentu odbywa się przed kościołami zbiórka do puszek na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Prosimy o wsparcie. Niech to będzie piękny dar serca dla tych dzieci.
  8. Dziękujemy pięknie dzisiejszym ofiarodawcom za złożone i przekazane ofiary, które są przeznaczone na Seminarium Duchowne w Lublinie.
  9. W przyszłą niedzielę ofiary, które złożymy do puszki wychodząc z kościoła są przeznaczone na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
  10. Przez okres Adwentu przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego w kościele wigilijnego opłatka. Ofiary, które składamy z racji otrzymanych opłatków przeznaczamy na utrzymanie kościoła, naszej parafii, która jest zawsze dla nas wspólnym dobrem. Mając na uwadze utrzymanie kościoła chcemy z tych ofiar ubezpieczyć kościół, cmentarz i obiekty parafialne. Nie ukrywam, iż dużym problemem, który obciąża parafię jest koszt wywozu śmieci. Są również duże rachunki jeżeli chodzi o światło, które jest drogie i ciągle drożeje. I jest jeszcze wiele zadań w sensie ekonomicznym, jak podatki i różnego rodzaju zobowiązania. Pamiętajmy – kościół to nasz wspólny dom, to również instytucja, która wymaga troski, pomocy i nieustannego wsparcia, aby mógł właściwie funkcjonować. Liczymy zawsze na zrozumienie i kulturę waszych serc. Prosimy Radę Duszpasterską, Legion Maryi, Akcję Katolicką, Krąg Biblijny o pomoc i współpracę, aby dostarczyć opłatek do poszczególnych rodzin z naszej parafii. Przypominamy – dzisiaj po Mszy Św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z Radą Duszpasterską, Akcją Katolicką, z Kręgiem Biblijnym, Legionem Maryi, Kołami Różańcowymi. Zapraszamy.