“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Milejowie zrealizowała zadanie pn. „Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Jaszczowie”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie blisko 49 000,00 PLN, ponosząc wymagany wkład własny w kwocie 6 000,00 PLN. Środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Murowana kapliczka pochodząca z XVIII wieku, usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 829. Ze względu na swój walor kulturowy i wiekowy, kapliczka została wpisana do gminnego rejestru zabytków. Pogarszający się stan techniczny zabytkowego obiektu zmobilizował Parafię do wykonania generalnego remontu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym oraz funduszom własnym, kapliczka odzyskała swój dawny blask.