Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Milejowie

Strona Główna

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

 

  "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi".

por. J 1,14.12b

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”. 
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją silą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. 
I mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, 
a On się pochylił nade mną 
i wysłuchał mego wołania. 
Włożył mi w usta pieśń nową, 
śpiew dla naszego Boga. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 
ale otworzyłeś mi uszy. 
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: 
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, 
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”. 
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

DRUGIE CZYTANIE

Początek Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. 
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. 
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». 
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.
Oto słowo Pańskie.